Szensztat uczestniczy w Czerwonej Środzie

  • Wolność religijna jest poważnie naruszana w 62 ze 196 krajów. W krajach tych mieszka prawie 5,2 mld ludzi.
  • Na całym świecie ponad 340 milionów chrześcijan jest prześladowanych w stopniu wysokim lub ekstremalnym.
  • W ostatnim czasie gwałtownie wzrosła liczba chrześcijan zabijanych za wiarę na całym świecie. *

Od 2015 roku kampania „Czerwona Środa“ przybliża tę rzeczywistość do świadomości społecznej. W dniu lub w okolicach 23 listopada kościoły i budynki użyteczności publicznej są podświetlane na czerwono. W modlitwie chrześcijanie łączą się ze swoimi prześladowanymi braćmi i siostrami w wierze i wspominają wielu męczenników naszych czasów. Wystawa „Pomocy Kościołowi w Potrzebie“ na temat „Prześladowanych chrześcijan na świecie“ w kościele pielgrzymów w Szensztacie uwrażliwiła wielu zwiedzających na ten temat. Obecna wystawa ks. Franza Reinischa, który jako pallotyn i szenstatter odmówił złożenia przysięgi na wierność Adolfowi Hitlerowi z przekonania sumienia i został za to stracony, wpisuje się w ten kontekst i skupia się na męczenniku z najnowszej historii naszego kraju. Wystawę kończy Czerwona Środa. Powinna jednak pozostać świadomość solidarności z wszystkimi chrześcijanami, a zwłaszcza z tymi, którzy są prześladowani. Modlitwa powinna ich wspierać, a także umacniać nas w wierze i świadectwie.
W Szensztacie, 23 listopada, w godzinach wieczornych oświetlimy Pierwotne Sanktuarium na czerwono i zgromadzimy się na modlitwie od godz. 19.30 – na miejscu i online (kamera internetowa). Modlitwa będzie prowadziła do wieczornego błogosławieństwa o zwykłej porze (19.50 – 20.00).

(*Źródła: World Persecution Index 2021 organizacji pomocowej Open Doors, podano w ZEIT online, 13 stycznia 2021; Kirche in Not, Religionsfreiheit weltweit. Raport 2021)

Najnowszy wkład

Nach oben