„Całe nasze życie jest pielgrzymką od Boga i do Boga.“

J.Kentenich

Wyjazd na pielgrzymkę do Szensztatu oznacza: czerpanie sił – uczenie się zaufania – spotkanie z Chrystusem

Odetchnąć w pięknym miejscu, zaczerpnąć siły ze źródła błogosławieństwa, wyruszyć na nowo w duchu Ewangelii – Szensztat

Żyć w przymierzu miłości z Maryją, uczyć się wierzyć i ufać jak Ona, kochać według Jej przykładu: Bóg, ludzie, ja sam – Szensztat

Zrobić miejsce dla Chrystusa, doświadczyć Jego bliskości, iść Jego śladami, nieść Go w centralne punkty życia – Szensztat

Miejsce Szensztat

Godziny otwarcia

Nabożeństwa

Program pielgrzymki

Zakwaterowanie i gastronomia

Zakupy w Szensztat

Dojazd