Miejsce Szensztat

Szensztat jest miejscem powstania i centrum międzynarodowego Ruchu Szensztackiego. Centralne miejsca to Prasanktuarium i Kościół Adoracji z grobem założyciela o. Józefa Kentenicha, Kościół Pielgrzymkowy i Dom spotkania z Ojcem. W Szensztacie znajdują się również domy poszczególnych wspólnot szensztackich.

Centralne miejsca w Szensztat

Godziny otwarcia

Rano od godz. 6.00 można umówić się na odprawienie Mszy św.

Po południu od godz. 12.00 Pierwotne Sanktuarium jest otwarte na modlitwę w ciszy, stacje pielgrzymki szensztackiej itp.

Po wieczornym błogosławieństwie od około 21:15 (lub 20:15 czasu zimowego) można umówić się na prywatne chwile w Pierwotnym Sanktuarium.

Usługi kościelne

Od poniedziałku do soboty

6:30 – Eucharystia (język niemiecki)
8:00 – Eucharystia (język niemiecki)
16:00 / 17:00 * – Eucharystia (hiszpańska) – oprócz wtorku
16:00 / 17:00 * – Eucharystia (po angielsku) – tylko we wtorek

Niedziele i święta

9:00 – Eucharystia (język niemiecki)
17:00 – Eucharystia (język hiszpański)

Każda druga środa miesiąca

18:30 – Eucharystia (polska)

Codziennie

19:50 – Błogosławieństwo wieczorne

___

* Czas zimowy/letni

Prasanktuarium

Prasanktuarium jest centralnym miejscem pielgrzymek w Szenszatcie. 18 października 1914 roku: Ojciec Józef Kentenich, kierownik duchowy niższego seminarium duchownego księży pallotynów, wraz z członkami nowo założonej kongregacji mariańskiej poprosił Matkę Bożą, aby stąd rozdzielała łaski i dary. W zamian chłopcy zobowiązali się do ofiarowania Jej uczynków miłości. W ten sposób zawarli z Maryją przymierze miłości, które wyrażało się w obdarowywaniu siebie na wzajem. Entuzjazm tych młodych ludzi ożywiał serca i dusze wiele innych osób. Szensztat stał się miejscem pielgrzymek i początkiem międzynarodowego ruchu apostolskiego.

Na całym świecie istnieje ponad 200 sanktuariów budowanych na wzór pierwszej kapliczki. To tutaj w Szensztat, przez wstawiennictwo Maryi Bóg udziela szczególnych łask, zwanych łaskami pielgrzymkowymi. Łaska zadomowienia w sercu Pana Boga., to doświadczenie poczucia bezpieczeństwa w Bogu. Łaska wewnętrznej przemiany to „tak“ do siebie,  do mojego duchowego wzrostu. Łaska gorliwości apostolskiej to odwaga do zaangażowania się w pracy dla Boga.

Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden

Godziny otwarcia

Lato: 9:00 – 19:30.
Zima: 9:00 – 17:00

Usługi kościelne

Od wtorku do niedzieli

10:30 – Msza Święta (język niemiecki)

Niedziele i święta

18:00 – Msza Święta (język niemiecki)

Każdego 18 dnia miesiąca

19:30 Msza Święta (język niemiecki)

Każda druga niedziela miesiąca

16:00 Msza Święta (język angielski)

Latem Msze Święte odbywają się w Kościele Pielgrzymów, zimą w Kaplicy Domu Pielgrzyma.

Spowiedź

Od wtorku do niedzieli 9:45 – 10:30
Sobota 15:30 – 16:30

Kościół Pielgrzymkowy

Kościół Pielgrzymkowy w Dolinie Szensztat został poświęcony 4 lipca 1999 roku. Na progu III tysiąclecia Kościół ten stał się darem dla Trójjedynego Boga i dla licznych pielgrzymów, którzy przybywają do Szensztatu z kraju i zagranicy.

Kościół ten jest miejscem spotkania z Bogiem i Maryją. Zbudowany jest w okrągłym kształcie. Architekt Anton Alshut zachęca spojrzeć w górę przez konstrukcję: do światła, do krzyża, do szczytu, do nieskończoności.“

Ekologiczny sposób budowania z drewna przyczynia się do odnalezienia przez człowieka i przyrodę harmonii i jedności z Bogiem. Tabernakulum, krzyż i rama obrazu Matki Bożej to dzieła chilijskiej artystki Maríi Jesús Ortiz de Fernandez. Kościół Pielgrzymkowy łączy się z Prasanktuarium. Mieści się w nim ponad 1000 miejsc dla pielgrzymów.

Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden

Godziny otwarcia

Lato: 6:30 – 20:00
Zima: 6:30 – 19:00

Usługi kościelne

Niedziele i święta

9:00 Msza Święta (język niemiecki)
15:00 / 18:00 * Nabożeństwa

Każdego 15 dnia miesiąca

7:00 Msza Święta (język niemiecki)

___

* Czas zimowy/letni

Kościół Adoracji

Kościół Adoracji stoi na Górze Szensztat. Został on poświęcony w Niedzielę Trójcy Świętej w 1967 roku. Jego trzy wieże wskazują na Trójjedynego Boga. Dlatego nazywany jest również Kościołem Trójcy Świętej. Odbywają się tu regularne nabożeństwa. Odpowiedzialne są za to głównie Szensztackie Siostry Maryi ze wspólnoty Adoracji. W dawnej zakrystii tego kościoła znajduje się grób Ojca Józefa Kentenicha, założyciela Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego. Kościół ten jest darem wdzięczności za doświadczoną ochronę miejsca Szensztat podczas II wojny światowej.

Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden

Godziny otwarcia

06:30 – 19:00 / 20:00 *

___

* Czas zimowy/letni

Kaplica Założyciela

Kaplica Założyciela jest miejscem spoczynku Ojca Józefa Kentenicha (1885-1968), założyciela Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego. 15 września 1968 roku Ojciec Kentenich po raz pierwszy i ostatni odprawił Mszę Świętą w Kościele Adoracji. Następnie udał się do ówczesnej zakrystii, gdzie nagle zmarł. Dziś na tym miejscu, znajduje się dywan z napisem: „Nasza droga wiedzie do Ojca“. Na jego sarkofagu – zgodnie z jego życzeniem – wyryto napis: „Dilexit ecclesiam“ (umiłował Kościół). Dla wielu osób z całego świata Kaplica Założyciela jest miejscem modlitwy i bliskości Nieba.

Kaplica Założyciela może być zarezerwowana dla grup lub osób indywidualnych po uprzednim uzgodnieniu: anbetungskirche@s-ms.org

Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Od wtorku do piątku: od 13:30 do 16:00
Sobota i niedziela: od 13:30 do 17:00
Poza godzinami otwarcia zwiedzanie i oprowadzanie możliwe jest po wcześniejszym umówieniu się.

Telefon: 0261/6404-411
E-Mail: pater-kentenich-haus@s-ms.org

Dom spotkania z Ojcem

Setna rocznica urodzin Ojca Józefa Kentenicha, Założyciela Szensztatu, była okazją do wybudowania Domu Spotkania z Ojcem. W 1985 r. Architekt Alexander Freiherr von Branca zaprojektował budynek w kształcie krzyża. W domu mieści się m.in.         sala filmowa i sekretariat o. Józefa Kentenicha. Dom Ojca Kentenicha podzielony jest na cztery części, które dają wgląd w podstawowe epoki Ruchu Szensztackiego i życia Ojca Kentenicha. Eksponaty w tym domu pozwalają na osobiste spotkanie z ojcem Kentenichem i jego duchowością poprzez różne przedmioty, zdjęcia i teksty z jego życia.

Dom Ojca Kentenicha jest otwarty dla grup lub osób indywidualnych. Na życzenie  i po uzgodnieniu można zaoferować między innymi zwiedzanie z przewodnikiem lub impuls tematyczny.

Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden