Obraz

Zawsze z Maryją

Jezus i Maryja należą do siebie. Tak jest to przedstawione na obrazie w szensztackim sanktuarium. To był decydujący moment, kiedy w kwietniu 1915 roku o. Kentenich kazał zawiesić w kapliczce podarowany obraz.

Oryginalny obraz namalował Luigi Crosio (+1915). Pierwotny tytuł nosił nazwę „Refugium peccatorum“ – Ucieczka grzeszników. W Szensztacie Maryja jest czczona jako Matka Trzykroć Przedziwna. Tytuł ten sięga do czasu życia jezuity o. Jakoba Rema (+1618) z Ingolstadt. Ojciec Kentenich przejął go w przekonaniu że z Szensztatu Matka Najświętsza chce się cudownie ukazać na wiele sposobów – ludziom, którzy się do Niej zwracają i poprzez nich we wszystkich dziedzinach, w których żyją i pracują.

W trakcie historycznego rozwoju Ruchu Szensztackiego tytuł ten rozszerzono: Trzykroć Przedziwna Matka i Zwycięska Królowa. Jako Królowa u boku Chrystusa Króla, Maryja uczy nas, by każdego dnia na nowo pytać jaka jest wola Boża. Tytuł Zwyciężczyni pojawił się po tym, jak wiele osób, które w wielkiej potrzebie z ufnością zwracając się do Niej doświadczyły Jej pomocy.