Przymierze miłości

Podstawowy proces Szensztatu: Nowy początek w wierze

18 października 1914 r. O. Kentenich wraz z chłopcami przygotowującymi się do kapłaństwa prosi Matkę Bożą, aby z małej kaplicy w Szensztat objawiła swoją chwałę i zdobyła wielu ludzi dla Chrystusa. Za to obiecują Maryi swoją nieustanną modlitwę i zaangażowane jako wkłady do kapitało łask. Żyli przymierzem miłości z Maryją: „Nic bez Ciebie – nic bez nas“. Z biegiem czasu staje się jasne, że Maryja traktuje ich prośbę poważnie i spełnia ją: Wielu ludzi dzięki relacji z nią odnajduje Boga na nowo lub pogłębia relacje z Nim i angażuje się na rzecz innych. Od 18 października 1914 r. przymierze miłości zawarli ludzie ze wszystkich kontynentów. Przymierze miłości motywuje ich i pomaga aktywnie żyć z przymierza chrztu świętego oraz mobilizuje do większego zaangażowania w pracy nad odnową świata w duchu wartości wiary chrześcijańskiej.

„Dla nas Przymierze Miłości z Matką Bożą – tak jak było historycznie i nadal działa – jest głębokim odnowieniem, utrwaleniem i zabezpieczeniem Przymierza Chrztu Świętego, czyli Przymierza z Chrystusem
i Trójjedynym Bogiem.“
J. Kentenich

 

Małe poświęcenie

Modlitwa codziennego odnawiania Przymierza Miłości

O Pani moja i Matko moja!
Tobie ofiarowuję się całkowicie
i na znak mojego oddania,
Tobie poświęcam dzisiaj mój wzrok, mój słuch,
moje usta, moje serce, całego siebie
bez żadnych zastrzeżeń.
A jeżeli już do Ciebie, o dobra Matko należę,
to proszę Cię, strzeż mnie
jako Twojego dobro i Twojej własności.
Amen.
(P. Zucchi)

Przymierze miłości – Czy jest to droga również dla Ciebie?

Jeśli chcielibyście Państwo oddać się w przymierzu miłości Matce Bożej, chętnie służymy pomocą i udzielimy niezbędnych informacji.

Księga Przymierza – dokument nowego początku

Wszyscy chętni wpisują swoje imię i nazwisko oraz datę zawarcia przymierza miłości do Księgi Przymierza. Księga ta jest dostępna w Prasanktuarium w Dniu Przymierza, 18 dnia każdego miesiąca. Wskazuje na wielu ludzi, którzy włączyli się w przymierze miłości z dnia 18-go października 1914 roku i zjednoczeni razem w przymierzu miłości kształtują swoje życie.