Założyciel

Ojciec Józef Kentenich: Towarzysz i ojciec dla wielu

Józef Kentenich urodził się 16 listopada 1885 roku w Gymnich koło Kolonii w Niemczech.

8 lipca 1910 roku przyjął święcenia kapłańskie. Już w pierwszych latach swojej pracy kapłańskiej został kierownikiem duchowym w pallotyńskim Domu Studiów w Szensztacie koło Vallendar nad Renem. W tym czasie położył kamień węgielny pod swoje dzieło – Ruch Szensztacki. W następnych latach założył wspólnoty świeckie i kapłańskie o różnym charakterze. Od 1926 roku powstawały Szensztackie Instytuty świeckie.

Aresztowany przez gestapo we wrześniu 1941 r. trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie przebywał do kwietnia 1945 r. Tutaj wzmocnił swoje dzieło i uczynił go międzynarodowym. Od 1949 roku Kościół sprawdzał Szensztat. Milwaukee w USA zostało wyznaczone Założycielowi jako miejsce jego nowego pobytu, a kontakt z jego dziełem został w dużej mierze ograniczony. Na Boże Narodzenie 1965 roku, został w pełni zrehabilitowany przez papieża Pawła VI i powrócił do Szensztatu. Mimo zaawansowanego wieku, natychmiast z całą mocą poświęcił się budowaniu swojego Dzieła, które w tym czasie rozprzestrzeniło się na cały świat.

Najbardziej charakterystyczną cechą jego osobowości są znamiona naznaczonego, naturalno-nadprzyrodzonego ojcostwa. Został obdarzony przez Boga niezwykłymi zdolnościami naturalnymi i głęboką dyspozycją do spraw nadprzyrodzonych – darami, dzięki którym mógł wypełnić swoją misję dla Kościoła dnia dzisiejszego i jutra. (Źródło: www.schoenstatt.de)

O. Kentenich zmarł 15 września 1968 roku zaraz po odprawieniu pierwszej Mszy Świętej w nowo wybudowanym kościele adoracji na Górze Szensztat. Jest tu również miejsce jego pochówku, do którego co roku przybywają tysiące pielgrzymów z wielu różnych krajów. Na jego sarkofagu znajdują się słowa: „Dilexit Ecclesiam“ (Umiłował Kościół).

Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny ojca Kentenicha został otwarty 10 lutego 1975 roku przez biskupa Trewiru. Wielu ludzi na całym świecie doświadcza ojca Kentenicha jako towarzysza w wierze, jako przyjaciela i ojca duchowego na swojej drodze przez życie.

Dom Ojca Kentenicha na Górze Szensztat, poświęcony w 1985 roku, zaprasza do zapoznania się z życiem i dziełem Ojca Kentenicha.