Impressum

Informacja zgodnie z § 5 TMG

Centrum Pielgrzymkowe Szensztat
Am Marienberg 1
56179 Vallendar
Telefon: 0261 96264-0
Faks: 0261 96264-19
E-mail: kontakt@schoenstatt-info.de

Odpowiedzialna osoba prawna

Instytut Świecki Sióstr Szensztackich Maryi
Berg Schönstatt 1
56179 Vallendar
Telefon: 0261 64041
E-mail: info@s-ms.org
Reprezentowany przez:
Andrea Lingscheid
Martha März
VR 1022 Sąd lokalny Koblenz

Odpowiedzialny zgodnie z § 18 Abs. 2 MStV

Heidi Maria Trieb
Am Marienberg 1
56179 Vallendar

Wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

Pilgerzentrale sporządziło i sprawdziło wszystkie informacje zawarte na tej stronie internetowej zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem. Nie udziela się jednak gwarancji na aktualność, poprawność, kompletność lub jakość i dostępność udostępnionych informacji w każdym czasie. Niezależnie od postanowień § 675 ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) w odniesieniu do udostępnionych informacji obowiązuje następujące ograniczenie odpowiedzialności: Pilgerzentrale i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania informacji udostępnionych na stronie internetowej. Wykluczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w zakresie, w jakim istotny jest przepis § 823 BGB (odpowiedzialność za umyślne lub niedbałe wyrządzenie szkody). Nie ponosi się odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy komputerowe podczas wywoływania lub pobierania danych lub podczas instalowania lub używania oprogramowania. Pilgerzentrale zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia lub czasowego bądź trwałego zaprzestania publikacji poszczególnych stron internetowych lub całego serwisu bez uprzedniego powiadomienia.

Wyłączenie odpowiedzialności za linki do innych stron internetowych

Pilgerzentrale odpowiada wyłącznie za własne treści, które udostępnia do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Od własnych treści należy odróżnić od nich odsyłacze (linki) do stron internetowych innych oferentów. Odsyłacz oznaczony jako link zapewnia dostęp do treści osób trzecich. My jedynie udostępniamy możliwość korzystania z tych treści poprzez odsyłacz. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zewnętrzne, ponieważ nie inicjujemy przesyłania informacji, nie wybieramy adresata przesyłanych informacji i nie dokonaliśmy wyboru lub zmiany przesyłanych informacji; nie ma również automatycznego krótkotrwałego pośredniego przechowywania tych zewnętrznych informacji. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania informacji osób trzecich, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony, do której prowadzi link.

Prawa autorskie

Treści i dzieła stworzone przez nas na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji tych materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez nas, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Jeśli dowiemy się o naruszeniach, niezwłocznie usuniemy te treści.

Rozstrzyganie sporów konsumenckich/uniwersalna komisja arbitrażowa

Nie mamy ochoty ani obowiązku uczestniczyć w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

Kredyty do zdjęć

Obrazek w tle: Westwind – adobestock.com
Przyjazd: holijue – pixabay.com
News: BillionPhotos.com – adobestock.pl
Kontakt: Googlemapa 3D Szensztatu